Resous pou atelye MIT-Ayiti mas 2014

Ajanda epi Atik

 • Statistics March 2014 Announcement: PDF
 • Statistics March 2014 Agenda: PDF
 • Michelene Chi Summary Article: PDF
 • Bloom Taxonomy Summary Article: PDF
 • Biology Glossary: XLS
 • Math Glossary: XLS
 • Physics Glossary: XLS

Prezantasyon, Bwochi epi Aktivite

 • Statistics (Kreyòl and English): ZIP
 • Physics (Kreyòl and English): ZIP
 • Pedagogy (Kreyòl and English): ZIP
 • Biology (Kreyòl Video Tutorials): ZIP (650MB)

Gid sou videyo pou StarBiochem (disponib an kreyòl sèlman)

Gid sou videyo pou StarGenetics (disponib an kreyòl e ann angle)

Comments

Leave a Reply