Kalandriye out 2013

MIT-Ayiti: Atelye sou edikasyon san baryè
Otèl Le Plaza, Pòtoprens, Ayiti, 12–14 out 2013

Lendi 12 out:

8:00 – 8:30am Patisipan yo ap anrejistre non yo; kafe
8:30 – 9:30am 2 mo pou resevwa patisipan yo:
Pwofesè Michel DeGraff, Doktè Vijay Kumar epi Pwovost Chris Kaiser
9:30 – 10:30am Sesyon 1a: Tabli objektif aprantisaj ki chita sou materyèl an kreyòl pou aprantisaj aktif.
Animatè: Glenda Stump
10:30–10:45am Yon ti poz
10:45 – 12:30 Sesyon 1b: Objektif aprantisaj pou chak disiplin (matematik, fizik, biyoloji).
Animatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman
12:30 – 1:30 Manje midi (nan otèl la)
1:30 – 3:00 Sesyon 2a: Pi bon metòd pou ansèyman epi aprantisaj.
Animatè: Glenda Stump
3:00- 3:15 Yon ti poz
3:15 – 5:00pm Sesyon 2b: Kreye aktivite aprantisaj aktif pou chak disiplin (matematik, fizik, biyoloji).
Animatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman

Tuesday, August 13:

8:00 – 8:30am Patisipan yo ap anrejistre non yo; kafe
8:30 – 10:00am Sesyon 3a: Itilize materyèl aprantisaj aktif yo pou chak disiplin (1e pati).
Animatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman
10:00–10:15am Yon ti poz
10:15 – 12:00 Sesyon 3b: Itilize materyèl aprantisaj aktif yo pou chak disiplin (2èm pati).
Animatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman
12:00 – 1:00 Manje midi (nan otèl la)
1:00 – 2:30 Sesyon 4a: Estimasyon.
Animatè: Glenda Stump
2:30- 2:45 Yon ti poz
2:45 – 5:00pm Sesyon 4b: Estimasyon pou chak disiplin.
Animatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller and Lourdes Aleman

Wednesday, August 13:

8:00 – 8:30am Patisipan yo ap anrejistre non yo; ka
8:30 – 10:15am Sesyon 5: Planifikasyon ki jan pou nou ranmase done
Animatè: Tout moun – Brase lide an gwoup
10:15–10:30am Yon ti poz
10:30 – 12:30 Sesyon 6a: Prezantasyon plan leson pou chak disiplin (1e pati).
12:30 – 1:30 Manje midi (nan otèl la)
1:30 – 2:30 Sesyon 6b: Presentation of Lesson Plans by discipline continued
2:30- 2:45 Yon ti poz
2:45 – 3:00 Evalyasyon
3:00 – 5:00 Sesyon 7: Ranmase (ak patisipasyon Minis Vanneur Pierre (Ministè Edikasyon Nasyonal)

Comments

Leave a Reply