Resous pou atelye MIT-Ayiti out 2013

Ajanda epi Atik

 • Anons atelye out 2013 la: PDF
 • Ajanda atelye out 2013 la: PDF
 • Rezime atik Michelene Chi a: PDF
 • Rezime klasman Bloom lan: PDF
 • Glosè pou Biyoloji: XLS
 • Glosè pou Matematik: XLS
 • Glosè pou Fizik: XLS

Prezantasyon, Bwochi epi Aktivite

 • STAR Biyoloji(Kreyòl and English): ZIP
 • Matematik (Kreyòl and English): ZIP
 • Fizik (Kreyòl and English): ZIP
 • Pedagojik (Kreyòl and English: ZIP

Lojisyèl

Comments

Leave a Reply